מדיניות פרטיות בשימוש אפליקציית המתקין:

מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן עליה באמצעות ציותנו למדיניות פרטיות זו ("מדיניות"). מדיניות זו מתארת את סוגי המידע שאנו עשויים לאסוף ממך או שאתה עשוי לספק ("מידע אישי") ביישום הנייד "המתקין" ("היישום הנייד" או "השירות") ובכל אחד מהמוצרים והשירותים הקשורים אליו (ביחד, "השירותים"), ואת הנהלים שלנו לאיסוף, שימוש, שמירה, הגנה וגילוי של מידע אישי זה. הוא גם מתאר את האפשרויות העומדות לרשותך בנוגע לשימוש שלנו במידע האישי שלך וכיצד תוכל לגשת אליו ולעדכן אותו.

מדיניות זו היא הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך ("משתמש", "אתה" או "שלך") לבין סיבקס מסחר אינטרנטי בע"מ (עשיית עסקים כ"סיבקס פתרונות", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו"). אם אתה מתקשר בהסכם זה בשם ישות עסקית או משפטית אחרת, אתה מצהיר שיש לך את הסמכות לחייב ישות כזו להסכם זה, ובמקרה זה המונחים "משתמש", "אתה" או "שלך" יתייחסו לישות כזו. אם אין לך סמכות כזו, או אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אינך רשאי לקבל הסכם זה ואינך רשאי לגשת ליישום ולשירותים הניידים ולהשתמש בהם. בעצם הגישה ליישום ולשירותים הניידים והשימוש בהם, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת להיות כפוף לתנאי מדיניות זו. מדיניות זו אינה חלה על שיטות העבודה של חברות שאינן בבעלותנו או בשליטתנו, או על אנשים שאיננו מעסיקים או מנהלים.

איסוף אוטומטי של מידע

כאשר אתה משתמש ביישום הנייד, השרתים שלנו מתעדים באופן אוטומטי מידע שהמכשיר שלך שולח. נתונים אלה עשויים לכלול מידע כגון כתובת ה-IP והמיקום של המכשיר שלך, שם המכשיר וגרסתו, סוג מערכת ההפעלה וגרסתה, העדפות שפה, מידע שאתה מחפש ביישום הנייד, שעות ותאריכים של גישה ונתונים סטטיסטיים אחרים.

המידע שנאסף באופן אוטומטי משמש רק כדי לזהות מקרים פוטנציאליים של שימוש לרעה ולבסס מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש ביישום ובשירותים הניידים. מידע סטטיסטי זה אינו מצטבר באופן שיזהה משתמש מסוים במערכת.

איסוף מידע אישי

באפשרותך לגשת ליישום ולשירותים הניידים ולהשתמש בהם מבלי לספר לנו מי אתה או לחשוף מידע כלשהו שבאמצעותו מישהו יכול לזהות אותך כאדם ספציפי הניתן לזיהוי. עם זאת, אם ברצונך להשתמש בחלק מהתכונות המוצעות ביישום הנייד, ייתכן שתתבקש לספק מידע אישי מסוים (לדוגמה, שמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך).

אנו מקבלים ומאחסנים כל מידע שאתה מספק לנו ביודעין כאשר אתה יוצר חשבון, מפרסם תוכן או ממלא טפסים כלשהם ביישום הנייד. בעת הצורך, מידע זה עשוי לכלול את הפרטים הבאים:

– פרטי חשבון (כגון שם משתמש, מזהה משתמש ייחודי, סיסמה וכו ')

– פרטי קשר (כגון כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכו')

– מידע אישי בסיסי (כגון שם, ארץ מגורים וכו ')

– נתוני מיקום גיאוגרפי של המכשיר שלך (כגון קווי רוחב ואורך)

– תכונות מסוימות במכשיר הנייד (כגון אנשי קשר, לוח שנה, גלריה וכו ')

באפשרותך לבחור שלא לספק לנו את המידע האישי שלך, אך ייתכן שלא תוכל לנצל חלק מהתכונות ביישום הנייד. משתמשים שאינם בטוחים איזה מידע הוא חובה מוזמנים לפנות אלינו.

פרטיות ילדים

איננו אוספים ביודעין מידע אישי כלשהו מילדים מתחת לגיל 18. אם אתה מתחת לגיל 18, אל תמסור מידע אישי באמצעות היישום והשירותים הניידים. אם יש לך סיבה להאמין שילד מתחת לגיל 18 סיפק לנו מידע אישי באמצעות היישום והשירותים הניידים, צור איתנו קשר כדי לבקש שנמחק את המידע האישי של אותו ילד מהשירותים שלנו.

אנו מעודדים הורים ואפוטרופוסים חוקיים לפקח על השימוש של ילדיהם באינטרנט ולסייע באכיפת מדיניות זו על ידי הנחיה לילדיהם לעולם לא לספק מידע אישי באמצעות היישום והשירותים הניידים ללא רשותם. כמו כן, אנו מבקשים מכל ההורים והאפוטרופוסים החוקיים המפקחים על הטיפול בילדים לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שילדיהם יונחו לעולם לא למסור מידע אישי כאשר הם מחוברים לאינטרנט ללא רשותם.

שימוש ועיבוד של מידע שנאסף

אנו פועלים כבקר נתונים וכמעבד נתונים בעת טיפול במידע אישי, אלא אם כן התקשרנו איתך בהסכם עיבוד נתונים, ובמקרה זה אתה תהיה בקר הנתונים ואנחנו נהיה מעבד הנתונים.

תפקידנו עשוי להשתנות גם בהתאם למצב הספציפי הכרוך במידע אישי. אנו פועלים בתפקיד של בקר נתונים כאשר אנו מבקשים ממך למסור את המידע האישי שלך הדרוש כדי להבטיח את הגישה והשימוש שלך ביישום ובשירותים הניידים. במקרים כאלה, אנו בקר נתונים מכיוון שאנו קובעים את המטרות והאמצעים לעיבוד מידע אישי.

אנו פועלים בתפקיד של מעבד נתונים במצבים שבהם אתה שולח מידע אישי באמצעות היישום והשירותים הניידים. איננו בעלים, שולטים או מקבלים החלטות לגבי המידע האישי שנשלח, ומידע אישי זה מעובד רק בהתאם להוראותיך. במקרים כאלה, המשתמש המספק מידע אישי פועל כבקר נתונים.

כדי להפוך את היישום הנייד והשירותים לזמינים עבורך, או כדי לעמוד בהתחייבות משפטית, ייתכן שנצטרך לאסוף מידע אישי מסוים ולהשתמש בו. אם לא תספק את המידע שאנו מבקשים, ייתכן שלא נוכל לספק לך את המוצרים או השירותים המבוקשים. כל המידע שאנו אוספים ממך עשוי לשמש למטרות הבאות:

– יצירה וניהול של חשבונות משתמשים

– שליחת מידע אדמיניסטרטיבי

– להפעיל ולהפעיל את היישום והשירותים הניידים

עיבוד המידע האישי שלך תלוי באופן שבו אתה מקיים אינטראקציה עם היישום והשירותים הניידים, במקום שבו אתה נמצא בעולם ואם חל אחד מהבאים: (i) נתת את הסכמתך למטרה ספציפית אחת או יותר; (2) מסירת המידע נחוצה לצורך ביצוע הסכם עמך ו/או לצורך התחייבויות טרום-חוזיות כלשהן לגביו; (iii) העיבוד נחוץ לצורך עמידה בהתחייבות משפטית שאתה כפוף לה; (4) עיבוד קשור למשימה המתבצעת לטובת הציבור או בהפעלת סמכות רשמית שהוקנתה לנו; (v) העיבוד נחוץ למטרות האינטרסים הלגיטימיים שאנו או צד שלישי רודף אחריהם.

שים לב שעל פי חוקים מסוימים אנו עשויים להיות רשאים לעבד מידע עד שתתנגד לעיבוד כזה על ידי ביטול הצטרפות, ללא צורך להסתמך על הסכמה או על כל בסיס משפטי אחר. בכל מקרה, נשמח להבהיר את הבסיס המשפטי הספציפי החל על העיבוד, ובפרט האם מסירת מידע אישי היא דרישה סטטוטורית או חוזית, או דרישה הכרחית להתקשרות בחוזה.

מסירת מידע

בהתאם לשירותים המבוקשים או כפי שנדרש כדי להשלים עסקה כלשהי או לספק שירות כלשהו שביקשת, אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם החברות המסונפות לנו, חברות בחוזה וספקי שירות (ביחד, "ספקי שירות") שאנו מסתמכים עליהם כדי לסייע בתפעול היישום הנייד והשירותים הזמינים לך ושמדיניות הפרטיות שלהם עולה בקנה אחד עם שלנו או שמסכימים לציית למדיניות שלנו ביחס למידע אישי. אנו לא נשתף כל מידע המאפשר זיהוי אישי עם צדדים שלישיים ולא נשתף מידע כלשהו עם צדדים שלישיים שאינם קשורים.

ספקי שירות אינם מורשים להשתמש במידע שלך או לחשוף אותו, למעט כפי שנדרש כדי לבצע שירותים מטעמנו או לעמוד בדרישות החוק. ספקי השירות מקבלים את המידע הדרוש להם רק כדי לבצע את תפקידיהם המיועדים, ואיננו מאשרים להם להשתמש או לחשוף מידע כלשהו שסופק למטרות שיווקיות או אחרות.

אנו עשויים גם לחשוף כל מידע אישי שאנו אוספים, משתמשים או מקבלים אם נדרש או מותר על פי חוק, כגון כדי לציית להזמנה לדין או להליך משפטי דומה, וכאשר אנו מאמינים בתום לב כי הגילוי נחוץ כדי להגן על זכויותינו, להגן על ביטחונך או על ביטחונם של אחרים, לחקור הונאה או להגיב לבקשה ממשלתית.

שמירת מידע

אנו נשמור ונשתמש במידע האישי שלך למשך התקופה הדרושה כל עוד חשבון המשתמש שלך נשאר פעיל, כדי לאכוף את ההסכמים שלנו, לפתור מחלוקות, ואלא אם כן תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על פי חוק.

אנו עשויים להשתמש בכל הנתונים המצטברים הנגזרים או משלבים את המידע האישי שלך לאחר שתעדכן או תמחק אותו, אך לא באופן שיזהה אותך באופן אישי. לאחר תום תקופת השמירה, מידע אישי יימחק. לפיכך, לא ניתן לאכוף את זכות הגישה, הזכות למחיקה, הזכות לתיקון והזכות לניידות נתונים לאחר תום תקופת השמירה.

ניתוח נתונים

האפליקציה והשירותים שלנו לנייד עשויים להשתמש בכלי ניתוח של צד שלישי המשתמשים בקובצי Cookie, משואות אינטרנט או טכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף מידע כדי לאסוף פעילות אינטרנט סטנדרטית ומידע על שימוש. המידע שנאסף משמש לעריכת דוחות סטטיסטיים על פעילות המשתמשים כגון באיזו תדירות משתמשים מבקרים ביישום ובשירותים הניידים שלנו, באילו דפים הם מבקרים, לכמה זמן וכו'. אנו משתמשים במידע המתקבל מכלי ניתוח אלה כדי לנטר את הביצועים ולשפר את היישום והשירותים הניידים שלנו. איננו משתמשים בכלי ניתוח של צד שלישי כדי לעקוב או לאסוף מידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמשים שלנו ולא נשייך כל מידע שנאסף מהדוחות הסטטיסטיים למשתמש בודד כלשהו.

התראות "Push Notification"

אנו מציעים הודעות דחיפה שאליהן תוכל להירשם מרצונך בכל עת. כדי לוודא שהודעות דחיפה מגיעות למכשירים הנכונים, אנו משתמשים בספק הודעות דחיפה חיצוני המסתמך על אסימון מכשיר ייחודי למכשיר שלך שהונפק על ידי מערכת ההפעלה של המכשיר שלך. למרות שניתן לגשת לרשימה של אסימוני מכשירים, הם לא יחשפו את זהותך, את מזהה המכשיר הייחודי שלך או את פרטי הקשר שלך אלינו או לספק הודעות הדחיפה של צד שלישי שלנו. אנו נשמור את המידע שנשלח באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לחוקים ולתקנות החלים. אם, בכל עת, ברצונך להפסיק לקבל הודעות דחיפה, פשוט התאם את הגדרות המכשיר שלך בהתאם.

קישורים למשאבים אחרים

היישום הנייד והשירותים מכילים קישורים למשאבים אחרים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו. לידיעתך, איננו אחראים לנוהלי הפרטיות של משאבים אחרים או של צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך להיות מודע כאשר אתה עוזב את היישום והשירותים לנייד ולקרוא את הצהרות הפרטיות של כל משאב שעשוי לאסוף מידע אישי.

אבטחת מידע

אנו מאבטחים מידע שאתה מספק בשרתי מחשבים בסביבה מבוקרת ומאובטחת, המוגנת מפני גישה, שימוש או חשיפה בלתי מורשים. אנו שומרים על אמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים סבירים במאמץ להגן מפני גישה, שימוש, שינוי וחשיפה בלתי מורשים של מידע אישי הנמצא בשליטתנו ובחזקתנו. עם זאת, לא ניתן להבטיח העברת נתונים דרך האינטרנט או הרשת האלחוטית.

לכן, בעוד אנו שואפים להגן על המידע האישי שלך, אתה מאשר כי (i) קיימות מגבלות אבטחה ופרטיות של האינטרנט שאינן בשליטתנו; (ii) לא ניתן להבטיח את האבטחה, השלמות והפרטיות של כל המידע והנתונים המוחלפים בינך לבין היישום והשירותים הניידים; וכן (iii) כל מידע ונתונים כאלה ניתנים לצפייה או לטיפול שלא כדין בהעברה על ידי צד שלישי, למרות מיטב המאמצים.

מכיוון שאבטחת המידע האישי תלויה בחלקה באבטחת המכשיר שבו אתה משתמש כדי לתקשר איתנו ובאבטחה שבה אתה משתמש כדי להגן על האישורים שלך, אנא נקוט באמצעים מתאימים כדי להגן על מידע זה.

הפרת נתונים

במקרה שנודע לנו שהאבטחה של היישום והשירותים הניידים נפגעה או שהמידע האישי של המשתמשים נחשף לגורמי צד שלישי שאינם קשורים כתוצאה מפעילות חיצונית, כולל, אך לא רק, התקפות אבטחה או הונאה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט באמצעים מתאימים באופן סביר, כולל, אך לא רק,  חקירה ודיווח, כמו גם הודעה ושיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק. במקרה של דליפת נתונים, אנו נעשה מאמצים סבירים להודיע לאנשים המושפעים אם אנו סבורים שקיים סיכון סביר לפגיעה במשתמש כתוצאה מההפרה או אם נדרשת הודעה אחרת על פי חוק. כאשר נעשה זאת, ניצור איתך קשר בטלפון.

שינויים ותיקונים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות זו או את תנאיה הקשורים ליישום ולשירותים הניידים בכל עת לפי שיקול דעתנו. כאשר נעשה זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית דף זה, נשלח לך דוא"ל כדי להודיע לך. אנו עשויים גם לספק לך הודעה בדרכים אחרות לפי שיקול דעתנו, כגון באמצעות פרטי הקשר שסיפקת.

גרסה מעודכנת של מדיניות זו תיכנס לתוקף מיד עם פרסום המדיניות המתוקנת, אלא אם כן צוין אחרת. המשך השימוש שלך ביישום ובשירותים הניידים לאחר תאריך הכניסה לתוקף של המדיניות המעודכנת (או פעולה אחרת שצוינה באותה עת) יהווה את הסכמתך לשינויים אלה. עם זאת, לא נשתמש, ללא הסכמתך, במידע האישי שלך באופן שונה באופן מהותי ממה שצוין בעת איסוף המידע האישי שלך.

קבלת מדיניות זו

אתה מאשר שקראת מדיניות זו ומסכים לכל התנאים וההגבלות שלה. בעצם הגישה ליישום ולשירותים הניידים והשימוש בהם ושליחת המידע שלך, אתה מסכים להיות כפוף למדיניות זו. אם אינך מסכים לציית לתנאי מדיניות זו, אינך מורשה לגשת ליישום ולשירותים הניידים או להשתמש בהם.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות, חששות או תלונות בנוגע למדיניות זו, למידע שאנו מחזיקים אודותיך, או אם ברצונך לממש את זכויותיך, אנו ממליצים לך לפנות אלינו באמצעות המייל הבא: solutions@cbex.co.il

אנו ננסה לפתור תלונות ומחלוקות ונעשה כל מאמץ סביר כדי לכבד את רצונך לממש את זכויותיך במהירות האפשרית ובכל מקרה, במסגרת לוחות הזמנים הקבועים בחוקי הגנת הנתונים החלים.

מסמך זה עודכן לאחרונה בתאריך 19 באפריל 2023